مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمدرضا
نام خانوادگی:پی سپار
پست الکترونیک:peysepar@yahoo.com
تخصص ها:زبان و ادبیات انگلیسی ، الهیات و معارف اسلامی ، فقه و اصول

زندگی نامه

از سال 1365 درحالی که چند سالی در حوزه های علمیه تهران مشغول تحصیل علوم حوزوی بودم به تحصیل زبان انگلیسی در حوزه پرداختم. همواره دل مشغولیم بکارگیری زبان انگلیسی در نشرعلوم اسلامی، بحث زبان تخصصی الهیات و مشکلات ترجمه کتب دینی بود. بدین لحاظ زبان انگلیسی را به عنوان یک تخصص در دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه تهران و بعدها در دانشگاه نیوکاسل انگلستان ادامه دادم. به تدریج به تدریس زبان عمومی و زبان تخصصی در حوزه های علمیه و سپس دانشگاه های قم پرداختم. در طی این دوران توفیق 10 سال حضور تبلیغی در اروپا (5 سال در بوسنی و 5 سال در انگلیس) را داشتم که در آن به مطالعه علمی و عملی سطح دانش عمومی و دانش زبانی متکلمین انگلیسی زبان (بومی و غیر بومی) در سنین مختلف در اروپا پرداختم. در این اثناء یکی ازعلل اصلی بی فایده بودن بسیاری از ترجمه های آثار اسلامی به انگلیسی را عدم آشنا یی مترجمین با دانش عمومی و زبانی مخاطبین و نیز عدم آشنایی ایشان با سبک های نگارش یافتم. بنا براین با تلاش برای شناخت این دو عامل در زبان انگلیسی سعی کردم خود را برای ترجمه بهتر و ملموس آثار اسلامیو نیز ویراستاری آنها آماده کنم. کتاب هایی که در رزومه حقیر تحت عنوان ترجمه یا ویراستاری است نتیجه ای کوچک از تلاشهای مزبور است. از جمله دیگر فعالیت های حقیر مطالعه روش های تحقیق در علوم اسلامی است که تاکنون موفق به ارائه آن در چند ترم دانشگاهی و کارگاه های آموزشی علمی برای محققین شده ام. مجموعه علایق علمی بنده که در دانشگاه ها و پژوهشگاه های متفاوتیبه آنها مشغول بوده ویا هستم به قرار زیر است:

تدریس علوم اسلامی به زبان انگلیسی

ترجمه علوم اسلامی به انگلیسی

ویرایش محتوایی و زبانی متون اسلامی ترجمه شده یا نوشته شده به انگلیسی

آموزش زبان تخصصی الهیات و معارف اسلامی

آموزش زبان عمومی انگلیسی IELTS و TOEFL برای طلاب و دانشجویان علوم اسلامی و نیز

آموزش روش های تحقیق در علوم اسلامی

نگارش دایره المعارف اسلامی برای کودکان و نوجوانان انگلیسی زبان

(A Children Encyclopedia of Islam)

برخی دیگر از فعالیت های علمی و اجرایی حقیر بطور مبسوط تری در رزومه موجود است.